GoodputRTTPLR/TimeoutsGoodput/RTT
Back downlink/ uplink downlink/ uplink downlink / uplink downlink / uplink

RTT: HSDPA uplink flows case[edit]

Hsdpa rtt avg uplink.png

Hsdpa rtt 1 flow uplink.pngHsdpa rtt 2 flows uplink.png Hsdpa rtt 3 flows uplink.png Hsdpa rtt 4 flows uplink.png