GoodputRTTPLR/TimeoutsGoodput/RTT
Back downlink/ uplink downlink/ uplink downlink / uplink downlink / uplink

Goodput: HSDPA uplink flows case[edit]

Hsdpa goodput avg uplink.png

Hsdpa goodput 1 flow uplink.pngHsdpa goodput 2 flows uplink.png Hsdpa goodput 3 flows uplink.png Hsdpa goodput 4 flows uplink.png